TELEFON: 0479-144 70E-POST: info@swansons.se
KONTAKT BETALA TILL SWANSON'S OM SWANSON'S SITEMAP
Pass och visum
Varje resenär ska vara försedd med giltigt pass. Passet skall vara helt, maskinellt läsbart och innehålla biometrisk information. Till USA och Kanada giltigt till och med ankomstdagen till Skandinavien, dock vid kryssning gäller sex månader. Passet ska i de flesta övriga fall vara giltigt sex månader efter hemresa. Samtliga för- och efternamn stavade enligt passet samt födelsedatum lämnas vid bokningstillfället eller via Swanson´s webbplats. Det är resenärens ansvar att rätt uppgifter lämnas. Eventuella visumkostnader ingår ej i resornas pris.

Viktigt! Samtliga uppgifter i katalog/prislista avser skandinaviska medborgare. Resenärer av annan nationalitet måste själv kontrollera eventuellt viseringstvång.

USA
Giltigt pass krävs. Alla svenska pass förutom provisoriska är godkända. De flesta skandinaviska medborgare åtnjuter visumfrihet såvida man inte varit straffad, varit medlem i vissa kommunistiska organisationer, besökt Iran, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen eller Sudan de sista fem åren eller innehar dubbelt medborgarskap och att vistelsen inte överskrider 90 dagar. I dessa fall ska visum sökas.

Varje resenär som ej behöver visum ska anmäla sin ankomst till USA minst 72 timmar före avresa. Detta görs på https://esta.cbp.dhs.gov. Välj "svenska" och fyll i formuläret. Godkännandet gäller för obegränsat resande under två år i samma pass. Avgiften är US$ 14 och betalas med kreditkort. Använd webbadressen ovan, det finns flera sajter som tar extra betalt för att vidarebefordra ansökan.

Blankett för tulldeklaration delas ut på flyget och måste fyllas i före ankomst. Vid inresan registreras ett digitalt foto och fingeravtryck av varje resenär. Proceduren upprepas vid avresa.

Kanada
Giltigt pass krävs, dock inte provisoriskt. För inresa krävs giltigt inresetillstånd eTA som ansöks via https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html senast 72 timmar före avresa. Kostnad CA$ 7. Tillståndet gäller obegränsat antal inresor under maximalt fem år i samma pass. Byts pass måste nytt tillstånd sökas. Tillståndet krävs även vid flygbyte men ej vid ankomst via land- eller sjöväg.

Mexiko, Västindien, Sydamerika
Inget av de länder Swanson´s säljer resor till kräver visum.

Reservation för förändringar. Det är alltid resenärens ansvar att informera sig om vilka villkor som gäller för inresa till respektive land. Mer information finns hos Amerikanska Ambassaden, Kanadensiska Ambassaden och polisen.