TELEFON: 0479-144 70E-POST: info@swansons.se
KONTAKT BETALA TILL SWANSON'S OM SWANSON'S SITEMAP
Användarvillkor

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Swanson´s lagrar och hanterar kunddata och information för att kunna fullfölja åtaganden mot kunder och myndigheter. Vi på Swanson’s Travel värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Med denna Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkrar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig Swanson’s Travel AB, org.nr 556299-0720, med adress Västra Storgatan 32, 283 35 Osby, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du når oss på info@swansons.se eller på telefon 0479-144 35.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar i allmänhet endast allmänna personuppgifter. När du beställer en resa och/eller eventuella tilläggstjänster via telefon, e-post eller vid personlig kontakt med oss, samlar vi in nödvändiga personuppgifter som kan bestå av namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata för dig och dina eventuella medresenärer. I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att i begränsad omfattning behandla känsliga personuppgifter (till exempel behov av särskild assistans under resan) samt passuppgifter för vissa flygbolag för att kunna leverera önskad resa till dig.

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in uppgifter för att kunna utföra uppdraget, det vill säga nödvändiga uppgifter för att kunna verkställa en beställning av resa och/eller eventuella tilläggstjänster som du som kund beställt av oss. Genom att du lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att Swanson’s behandlar dessa för de angivna ändamålen. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandahåller. Bland annat används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan.

Hur länge sparas informationen?
Personuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för de ändamål de är insamlade, såvida vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna för att uppfylla nationella lagar, till exempel för att följa bokföringslagen. När dina personuppgifter inte längre behövs, kommer vi att se till att de raderas på ett säkert sätt.

När du anmäler dig till Swanson´s nyhetsbrev skickas ett mejl till dig i vilket du ska klicka på en länk för att bekräfta prenumerationen. Länk för att avsluta prenumerationen finns längst ner i varje nyhetsbrev. Vi sparar din e-postadress så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, det vill säga flygbolag, hotell, hyrbilsfirmor, kryssningsrederier etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i länder utanför EU och EES
Vi arrangerar resor till främst Nordamerika, men även andra delar av världen och därför överförs nödvändiga personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för till exempel direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Mer information
Mer information finns på datainspektionen.se.


SWANSON´S WEBBPLATS
Ingen personlig information samlas in per automatik när du besöker Swanson´s webbplats. Vissa tjänster kräver att du uppger personlig information och villkoren för dessa finns nedan.

Beställ katalog
Informationen sparas till vi har fullgjort beställningen.

Betala till Swanson´s
Informationen skickas vidare till betalningsleverantören Payex där du genomför din betalning.

Nyhetsbrev
När du anmäler dig till Swanson´s nyhetsbrev skickas ett mejl till dig i vilket du ska klicka på en länk för att bekräfta prenumerationen. Länk för att avsluta prenumerationen finns längst ner i varje nyhetsbrev. Vi sparar din e-postadress så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.

Skicka inreseinfo
Swanson´s vidarebefordrar informationen till flygbolaget. Informationen raderas sex månader efter avslutad resa.

Kakor (cookies)
En kaka är en liten textbaserad datafil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder kakor. Det finns två typer av kakor.

Den ena typen kallas sessionskaka. När du besöker en webbplats lagras kakan temporärt i din dators minne för att underlätta användningen av webbplatsen. Sessionskakan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den andra typen kallas permanent kaka och den sparas under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Swanson´s webbplats använder sessionskakor och permanenta tredjepartskakor. De används för att förbättra besökarens upplevelse och till statistik. Kakorna innehåller inga personuppgifter.

Genom att tillåta kakor i din webbläsare har du lämnat samtycke till att vi placerar kakor på din dator. Om du inte accepterar att det sparas kakor i din dator kan du ändra denna inställning i din webbläsare. Detta kan dock innebära att vissa funktioner på Swanson´s webbplats inte blir tillgängliga.

Mer information om kakor finns på PTS webbplats: Frågor och svar om kakor.

Uppdateringar
Vi utvärderar och uppdaterar regelbundet vår personuppgiftspolicy.