TELEFON: 0479-144 70E-POST: info@swansons.se
KONTAKT BETALA TILL SWANSON'S OM SWANSON'S SITEMAP
Reseformaliteter USA/Kanada
För ankomster till USA och Kanada gäller följande regler för inresa.

Vid bokningstillfället - gäller alla resenärer
Efternamn och tilltalsnamn, några flygbolag kräver även första förnamnet, stavat enligt passet, ska lämnas till resebyrån eller Swanson´s. Dessutom ska födelsedatum uppges. Därefter ska bokningen kompletteras med samtliga namn stavade enligt passet. Dessa uppgifter lämnas via formuläret här på hemsidan. Klicka på länken "Skicka inreseinfo till Swanson´s" i högerkolumnen.

Obs! Viktigt
Uppgifterna meddelas Swanson´s snarast, dock senast 7 dagar efter att bokningsbekräftelsen erhållits. Vid bokning gjord mindre än 45 dagar före avresa ska uppgifterna läggas in inom 72 timmar. Har flygbolaget ej erhållit uppgifterna i tid går det ej att biljettera. Det är resenärens ansvar att lämna korrekt information och att den lämnas i rätt tid. Felaktig, felskriven eller utebliven information medför att man kan nekas inresa.

USA - ESTA inresetillstånd
Giltigt pass krävs. Alla svenska pass förutom provisoriska är godkända. De flesta skandinaviska medborgare åtnjuter visumfrihet såvida man inte varit straffad, varit medlem i vissa kommunistiska organisationer, besökt Iran, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen eller Sudan de sista fem åren eller innehar dubbelt medborgarskap och att vistelsen inte överskrider 90 dagar. I dessa fall ska visum sökas.

Varje resenär som ej behöver visum ska anmäla sin ankomst till USA minst 72 timmar före avresa. Detta görs på https://esta.cbp.dhs.gov. Välj "svenska" och fyll i formuläret. Godkännandet gäller för obegränsat resande under två år i samma pass. Avgiften är US$ 14 och betalas med kreditkort. Använd webbadressen ovan, det finns flera sajter som tar extra betalt för att vidarebefordra ansökan.

Kanada - eTA inresetillstånd
Giltigt pass krävs, dock inte provisoriskt. För inresa krävs giltigt inresetillstånd eTA som ansöks via https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html senast 72 timmar före avresa. Kostnad CA$ 7. Tillståndet gäller obegränsat antal inresor under maximalt fem år i samma pass. Byts pass måste nytt tillstånd sökas. Tillståndet krävs även vid flygbyte men ej vid ankomst via land- eller sjöväg.