Av- och ombokning av resa

Swanson’s resenärer som nu befinner sig i USA och Kanada

Alla resenärer med Swanson’s är sedan 25 mars åter i Sverige. Resenärer som blir fast på resmålet efter ordinarie hemresedatum omfattas inte av paketreselagen. Det betyder att du själv ansvarar för de kostnader som kan uppstå.

Om du blir sjuk i corona under resan
Det är viktigt att hålla sig uppdaterad på resmålet och alltid följa lokala föreskrifter. Om du blir sjuk under resans gång träder din försäkring i kraft och försäkringsbolaget samt SOS som koordinerar med lokala myndigheter.

Om du pga karantän är tvingad att stanna kvar i Nordamerika
Resenärer som blir fast på resmålet efter ordinarie hemresedatum omfattas inte av paketreselagen. Det betyder att du själv ansvarar för de kostnader som kan uppstå. Vi gör vårt bästa för att assistera, t.ex. hjälp att hitta nya flygbiljetter hem när karantänen upphävts. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar ditt försäkringsskydd för att se om detta täcker kostnader för förlängd vistelse och hemtransport i händelse av att du blir satt i karantän, även om du inte själv är sjuk.

Avresor 13/3-13/4

USA stoppade alla inresor till USA från Europa (Schengenområdet) i 30 dagar. Detta gällde från midnatt den 13 mars. Motsvarande gäller även Kanada från den 18 mars. Lördagen den 14 mars meddelade UD att man avrådde från i princip alla utlandsresor under 30 dagar. Således är i princip alla våra resor i denna period inställda. Alla resenärer är också meddelade och är nu antingen avbokade eller ombokade.

INFORMATION AKTUELL FRAM T.O.M. 3 APRIL

Avresor 14/4-29/4

Torsdagen den 19 mars gav vi möjlighet att av- eller omboka sin resa även i perioden 14/4-29/4 trots att den inte fanns någon avrådan. Detta innebär att om man väljer att behålla sin resa i denna period sker resan helt och hållet på egen risk och våra åtaganden är starkt begränsade. Ingen återbetalning kommer i så fall att göras oavsett anledning, som t.ex. sjukdom, förlängd avrådan från UD eller förlängt inresestopp. Alla resenärer i denna period är kontaktade. Från måndagen den 30 mars förlängdes inresestoppet till USA till att gälla fram till den 30 april.

Avresor från 1/5

För avresor från 1/5 gäller generellt att så länge det inte finns en ny avrådan från UD eller inreseförbud till USA gäller normala av- och ombokningsvillkor.

Vissa lättade villkor finns på vissa arrangemang. Villkoren varierar beroende på flygbolag, produkt och avresedatum.

För resenärer med Swanson’s avser detta avresor 30/4-14/5. Från 15/5 gäller normala villkor.

NY INFORMATION GÄLLANDE FRÅN 4 APRIL FÖR AVRESOR 15/4-15/6

Förlängd avrådan
Fredag kväll 3 april förlängdes avrådan till att gälla till och med 15 juni.

Från 4 april gäller följande för avresor 15/4-15/6
Resenärer med avresa i denna period kan av- eller omboka utan kostnad från den 4 april. Har ni en förbetald flygbiljett (flygprisgaranti) kan dock inte flygbiljetterna avbokas, dock finns möjligheter till ombokning.

Swanson’s kontaktar berörda resenärer under vecka 15 och 16.

Avresor från 16/6
För avresor från 16/6 gäller generellt att så länge det inte finns ny avrådan från UD eller inreseförbud till USA gäller normala av- och ombokningsregler.

Flygbolag avviker från bestämmelser

Flera flygbolag har valt att inte följa gällande återbetalningsregler vilket kan försena flygandelen i vissa återbetalningar.

Återbetalning av inställd eller av resenär avbokad resa

Vi hanterar återbetalning så skyndsamt som möjligt utifrån ett stort antal ärenden. Har du bokat din resa via en resebyrå skall du vända dig till resebyrån som gör återbetalningen. Har du bokat din resa direkt hos Swanson’s kommer återbetalningen från oss. Vår handläggningstid kan vara upp till cirka tre veckor.

Har du funderingar angående din beställning är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0479-144 70 eller e-post info@swansons.se.

Senast uppdaterad: 2020-04-05 kl. 18.00