Av- och ombokning av resa

Denna information avser vad som gäller per den 18 juni för resor framöver och innehåller ingen information om vad som har gällt för av- och ombokningar gjorda före detta datum.

Viktigt att veta är att det är endast UD och deras eventuella avrådan som styr reglerna i Paketreselagen, inte till exempel Folkhälsomyndighetens eventuella rekommendationer. För närvarande finns också restriktioner från USA och Kanada beträffande inresemöjligheter. Obs! Inte alla bokningar lyder under Paketreselagen varför det i vissa fall kvarstår avbokningskostnader

Information gällande avresor 15/4-15/6

Förlängd avrådan från UD
Fredag kväll 3 april förlängdes avrådan från UD till att gälla till och med 15 juni.

Information gällande avresor 16/6-15/7

Förlängd avrådan från UD
Onsdagen 13 maj kl. 16.00 förlängdes avrådan från UD till att gälla till och med 15 juli. Resenärer med avresa 16/6-15/7 kan om- eller avboka utan kostnad från 13 maj kl. 16.00. Har ni en förbetald flygbiljett (flygprisgaranti) varierar flygbolagens regelverk. Hör med Swanson’s från fall till fall.

Information gällande avresor 16/7-31/8

Förlängd avrådan från UD
Onsdagen den 17 juni förlängdes avrådan från UD för länder utanför EU/Schengen till att gälla till och med 31 augusti. Resenärer med avresa 16/7-31/8 kan om- eller avboka utan kostnad från 17 juni kl. 16.00. Har ni förbetald flygbiljett (flygprisgaranti) varierar flygbolagens regelverk. Hör med Swanson’s från fall till fall.

Avresor från 1/9

För avresor från 1/9 gäller generellt att så länge det inte finns ny avrådan från UD eller inreseförbud till USA gäller normala om- och avbokningsregler.

Flygbolag avviker från bestämmelser

Flera flygbolag har valt att inte följa gällande återbetalningsregler och sätter sig över konsumentlagar vilket kan försena flygandelen i vissa återbetalningar.

Återbetalning av inställd eller av resenär avbokad resa

Vi har i princip hanterat alla återbetalningar som ankommer på Swanson’s som arrangör för resenärer som avbokat för avresor fram till och med 15/7. För avresor 16/7-31/8 pågår hanteringen som beräknas vara klar cirka 8 juli. Har du bokat din resa via en resebyrå ska du vända dig till resebyrån som gör återbetalningen. Har du bokat din resa direkt hos Swanson’s kommer återbetalningen från oss.

Har du funderingar angående din beställning är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0479-144 70 eller e-post info@swansons.se.

Senast uppdaterad: 2020-06-22 kl. 14.00