Inreseinformation USA/Kanada

Generellt gäller att det är resenärernas ansvar att informera sig om gällande regler.

För ankomster till USA och Kanada gäller följande regler för inresa.

Vid bokningstillfället – gäller alla resenärer
Efternamn och första namn enligt passet och stavat enligt passet, ska lämnas till resebyrån eller Swanson’s. Dessutom ska födelsedatum uppges. Därefter ska bokningen kompletteras med samtliga namn stavade enligt passet. Dessa uppgifter lämnas via formuläret här på hemsidan. Klicka på länken Skicka inreseinfo till Swanson’s.

Obs – viktigt!
Uppgifterna meddelas Swanson’s snarast, dock senast 7 dagar efter att bokningsbekräftelsen erhållits. Vid bokning gjord mindre än 45 dagar före avresa ska uppgifterna läggas in inom 72 timmar. Har flygbolaget ej erhållit uppgifterna i tid går det ej att ställa ut biljetterna. Det är resenärens ansvar att lämna korrekt information och att den lämnas i rätt tid. Felaktig, felskriven eller utebliven information medför att man kan nekas inresa. Byts pass före avresa skall informationen uppdateras omgående.

USA – ESTA inresetillstånd
Giltigt pass krävs. De flesta skandinaviska medborgare åtnjuter visumfrihet såvida man inte varit straffad, varit medlem i vissa kommunistiska organisationer, inte har rest till eller befunnit sig i Iran, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen eller Sudan den eller efter den 1 mars 2011. Sedan den 21 januari 2021 gäller detta även Kuba. Innehar man dubbelt medborgarskap eller om vistelsen överskrider 90 dagar skall visum sökas. Har man dubbelt medborgarskap och amerikansk är det ena, skall man resa på sitt amerikanska pass.

Varje resenär som ej behöver visum ska anmäla sin ankomst till USA minst 72 timmar före avresa. Godkännandet gäller för obegränsat resande under två år i samma pass. Byts pass måste nytt tillstånd sökas. Avgiften är US$ 21 och betalas med kreditkort. Använd webbadressen ovan, det finns flera sajter som tar extra betalt för att vidarebefordra ansökan.

Kanada – eTA inresetillstånd
Giltigt pass krävs, provisoriska pass är ej godkända. För inresa krävs giltigt inresetillstånd eTA som ansöks senast 72 timmar före avresa. Kostnad CA$ 7. Tillståndet gäller obegränsat antal inresor under maximalt fem år i samma pass. Byts pass måste nytt tillstånd sökas. Tillståndet krävs även vid flygbyte men ej vid ankomst via land- eller sjöväg.

Kryssning
Läs mer på respektive rederis hemsida beträffande giltighetstid på pass. Normalt skall passet vara giltigt minst sex månader efter avslutad kryssning.

Checklista vad du behöver göra i samband med bokning av resa
1. Kontrollera att ditt pass är giltigt.
2. Skicka inreseinformation till Swanson’s senast 7 dagar efter att bokningsbekräftelsen erhållits.
3. Ansök om ESTA (USA) alternativt eTA (Kanada) inresetillstånd. Skriv ut + spara digitalt.

Ring oss

Telefon

0479 - 144 70

Måndag-fredag: 11.00-17.00 Lunchstängt 12.30-13.00
Dag före helgdag: 09.00-13.00

Besök Swanson's

Vi finns på Västra Storgatan 32 i Osby. För närvarande har vi begränsade öppettider. Du kan alltid nå oss via e-post. Vi rekommenderar förbokning av tid för personligt besök. Välkommen att kontakta oss.

Måndag-fredag: 11.00-16.30 Lunchstängt 12.30-13.00
Dag före helgdag: 09.00-12.30

 

Skicka e-post

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar på vardagar.

info@swansons.se