Inreseinformation USA/Kanada

Generellt gäller att det är resenärernas ansvar att informera sig om gällande regler. Detta gäller speciellt avseende regelverk kring Covid-19 där det kan finnas lokala föreskrifter.

För ankomster till USA och Kanada gäller följande regler för inresa.

Vid bokningstillfället – gäller alla resenärer
Efternamn och första namn enligt passet och stavat enligt passet, ska lämnas till resebyrån eller Swanson’s. Dessutom ska födelsedatum uppges. Därefter ska bokningen kompletteras med samtliga namn stavade enligt passet. Dessa uppgifter lämnas via formuläret här på hemsidan. Klicka på länken Skicka inreseinfo till Swanson’s.

Obs – viktigt!
Uppgifterna meddelas Swanson’s snarast, dock senast 7 dagar efter att bokningsbekräftelsen erhållits. Vid bokning gjord mindre än 45 dagar före avresa ska uppgifterna läggas in inom 72 timmar. Har flygbolaget ej erhållit uppgifterna i tid går det ej att ställa ut biljetterna. Det är resenärens ansvar att lämna korrekt information och att den lämnas i rätt tid. Felaktig, felskriven eller utebliven information medför att man kan nekas inresa.

USA – ESTA inresetillstånd
Giltigt pass krävs. De flesta skandinaviska medborgare åtnjuter visumfrihet såvida man inte varit straffad, varit medlem i vissa kommunistiska organisationer, inte har rest till eller befunnit sig i Iran, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen eller Sudan den eller efter den 1 mars 2011. Sedan den 21 januari 2021 gäller detta även Kuba. Innehar man dubbelt medborgarskap eller om vistelsen överskrider 90 dagar skall visum sökas.

Varje resenär som ej behöver visum ska anmäla sin ankomst till USA minst 72 timmar före avresa. Godkännandet gäller för obegränsat resande under två år i samma pass. Avgiften är US$ 21 och betalas med kreditkort. Använd webbadressen ovan, det finns flera sajter som tar extra betalt för att vidarebefordra ansökan.

USA – vaccinationsregler
OBS! Regelverken ändras kontinuerligt. Det är resenärens ansvar att kontrollera gällande villkor. Läs mer på amerikanska hälsomyndighetens CDC hemsida https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html.

För inresa till USA krävs slutförd vaccination minst 14 dagar före avresa. USA har godkänt de vaccin som är godkända av WHO, dvs Pfizer, Moderna, Astra Zeneca och Johnson & Johnson eller en kombination av dessa. Vaccineringen skall vara dokumenterad via EU:s Covidpass. Covidpasset bör vara både digitalt och utprintat. Barn ej fyllda 18 år vid inresan till USA behöver ej vara vaccinerade, men det kan förekomma lokala föreskrifter om vaccination även för ungdomar. De barn/ungdomar som ej är vaccinerade, skall ta ett självtest 3-5 dagar efter ankomst till USA. Enklast är att ta med eget testkit hemifrån.

Det kan finnas lokala föreskrifter om munskydd för vissa arrangemang och allmänna kommunikationer. Packa alltid med ett antal munskydd.

Obs! Det är resenärens ansvar att vara uppdaterad på gällande regler och förordningar.

USA – Passenger Disclosure and Attestation
Man skall även attestera att vaccinationer är gjorda. Attestation-formuläret fås på flygplatsen men kan även fyllas i i förväg för att minimera köerna på flygplatsen. Länk till formuläret finns på de flesta flygbolagens hemsidor.

Kanada – eTA inresetillstånd
Giltigt pass krävs, provisoriska pass är ej godkända. För inresa krävs giltigt inresetillstånd eTA som ansöks senast 72 timmar före avresa. Kostnad CA$ 7. Tillståndet gäller obegränsat antal inresor under maximalt fem år i samma pass. Byts pass måste nytt tillstånd sökas. Tillståndet krävs även vid flygbyte men ej vid ankomst via land- eller sjöväg.

Kanada – vaccinationsregler
Kanada har släppt kravet på vaccinationsbevis från den 1 oktober 2022. Regler kan ändras med kort varsel varför vi rekommenderar att ni kontrollerar gällande regler före avresa.

Kryssning
Läs mer på respektive rederis hemsida.

Checklista vad du behöver göra i samband med bokning av resa
1. Kontrollera att ditt pass är giltigt
2. Skicka inreseinformation till Swanson’s senast 7 dagar efter att bokningsbekräftelsen erhållits
3. Ansök om ESTA (USA) alternativt eTA (Kanada) inresetillstånd
4. Skriv ut + spara digitalt ditt vaccinationsbevis

Ring oss

Telefon

0479 - 144 70

Måndag-fredag: 11.00-17.00 Lunchstängt 12.30-13.00
Dag före helgdag: 09.00-13.00

Besök Swanson's

Vi finns på Västra Storgatan 32 i Osby. För närvarande har vi begränsade öppettider. Du kan alltid nå oss via e-post. Vi rekommenderar förbokning av tid för personligt besök. Välkommen att kontakta oss.

Måndag-fredag: 11.00-16.30 Lunchstängt 12.30-13.00
Dag före helgdag: 09.00-12.30

 

Skicka e-post

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar på vardagar.

info@swansons.se