Skicka inreseinfo till Swanson's

Uppgifterna meddelas Swanson’s snarast, dock senast 7 dagar efter att bokningsbekräftelsen erhållits. Vid bokning gjord mindre än 45 dagar före avresa ska uppgifterna läggas in inom 72 timmar. Har flygbolaget ej erhållit uppgifterna i tid går det ej att biljettera. Det är resenärens ansvar att lämna korrekt information och att den lämnas i rätt tid. Felaktig, felskriven eller utebliven information medför att man kan nekas inresa. Om inskickad information förändras innan avresa ska den skickas in igen.