Södern

För många förknippas södern med soul, blues, gospel, country och rock’n’roll och här finns verkligen allt från den absolut genuina bluesen till kommersiell storbolags-musik.

Verkligt intressanta storstäder och sömnig landsbygd där syrsorna sjunger i träd fyllda av spansk mossa. Vackra herrgårdar och plantager hämtade direkt från ”Borta med Vinden”.

Trombonist i New Orleans.

Swanson's tips

Tidszoner